Om Torcat

Torcat startade i Karlstad december -90.

Vårt verksamhetsområde är i första hand i Värmland, i begränsad omfattning åker vi även på installationer i övriga Sverige.

Ägaren Lars Eriksson har sedan 1978 arbetat med svagström och sedan 1985 varit specialiserad på datanät. Torcat består av 10 servicetekniker och montörer som är auktoriserade för att installera data-, larm- och telenät.