Tjänster

Torcat gör alla typer av svagströmsinstallationer så som Data-, Tele-, Fiber- och Larmnät, men vår tyngdpunkt ligger på datainstallationer och byggnation av strukturerade fastighetsnät. Fibersvets för singel- och multimods kabel samt OTDR mätning finns på bolaget.

Torcat arbetar också med felsökning och driftsättning av datanät.

Torcat gör nyckelfärdiga dataanläggningar från ett komplett datarum till användare, med leverans av både aktiva som passiva komponenter som ingår i ett komplett datanät.

Leverans och installation av UPS avbrottsfrikraft.

Elbehörighet finns i bolaget.